SGK Sorgular

2018 Vergi Erken Ödeme İndirimi (%5 Kurumlar Vergisi)

05.07.2018
74

8 Mart 2017 tarihli ve 3001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Kanunu’nun 121. maddesi ile 6824 sayılı ‘’Bazı Mükelleflerin Yeniden Düzenlenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’’ un 4. maddesi birlikte değiştirilerek; 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren vergi erken ödeme indirimi uygulanacağı açıklanmıştı. İlgili kişi vergiyi erken ödediği ya da gününde ödediği takdirde %5 kurumlar vergisi indirimi uygulaması başlatıldı. Bu vergi indiriminden yararlanabilmek için;

  • Bankacılık, finans sektöründe olan kişiler, emeklilik şirketleri, reasürans ve sigorta şirketleri, emeklilik yatırım fonları hariç diğer tüm kurumlar vergisi
  • Ticari, mesleki ya da zirai faaliyet gösteren

mükellefleri vergi indiriminden yararlanabilir.

Gelir ve Kurumlar Vergisi İndiriminden Yararlanma

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yararlanabilmesi için;

  • Yapılacak indirimin tespit edileceği beyannamenin bulunduğu yıl ve önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerini vermiş ayrıca bunlar üzerine tahakkuk eden vergileri ödemiş olmaları
  • Yapılacak indirimin hesaplanacağı beyannamenin bulunduğu yıl ve önceki son iki yıl içinde idarece yapılmış bir vergi tarhiyatının bulunmaması
  • Yapılacak indirimin hesaplanacağı beyannamenin bulunduğu yıl ve önceki dört takvim yılı içerisinde; Vergi Usul Kanunu’nun 359’ncu maddesinde düzenlenmiş olan ve kaçakçılık gibi suçları işlememiş olmaları
  • Yapılacak indirimin hesaplanacağı beyannamenin öne sürüldüğü tarihten itibaren vergi aslı 1000 Türk Lirası ve bunun üzerinde vadesi geçmiş vergi borçlarının bulunmaması

gerekmektedir.

Bu şartlar altında yapılan durum incelemeleri sonucu yıllık gelir ya da kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden belirtilen şartları taşıyan vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulanacak; hesaplanan verginin %5’ini, ödenmesi gereken gelir ve kurumlar vergisi üzerinden indirim uygulayarak bu vergi indiriminden yararlanabileceklerdir.

Eğer mükellef vergi indiriminden yararlanıp sonrasında bu mükellefin belirtilen şartları taşımadığı tespit edilir ise vergi indirimi alınan süreçte ödenmeyen vergiler hesaplanıp, bunlar üzerinden vergi cezası uygulanacaktır.

Ayrıca İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı internet sitesi üzerinden vergi indirimi sorgulama da yapılabilmektedir.

Vergi İndirimi İhlali Olması Durumunda Olacaklar

Mükellef indirim uygulanan vergiyi zamanında ödemez ya da bir defaya mahsus dahi olsa vergi beyannamesini vermemiş olursa vergi indirim hakkını kaybedecektir. İndirimli vergiden yararlanması durumunda sonradan ortaya çıkan ‘’indirimden yararlanma koşulları’’ ilkesini taşımayan kişi zıyaı ceza alabilir. Zıyaı ceza kesilmese bile, o güne kadar indirim uygulanan miktarı mükelleften talep etme durumları da vardır. Bu durumdan sonuçla vergi indiriminden yararlanmak isteyenler gerekli koşulları ve sonrasında ortaya çıkacak sonuç ve problemleri iyi değerlendirmeleri gerekmektedir.


ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Copyright ©2019