SGK Sorgular

Hangi SGK Alacakları Yeniden Yapılandırma Kapsamında? (2018 Ödeme)

SGK
19.06.2018
83
Hangi SGK Alacakları Yeniden Yapılandırma Kapsamında? (2018 Ödeme)

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) alacaklarını yeniden yapılandırmaktadır. Yapılandırmadan 2016 yılı Haziran ayı ve daha önceki dönemlere ait SGK alacaklarını ve bunlara uygulanan gecikme zammını kapsamaktadır. Bu kapsamda borcunu yeniden yapılandıran esnaf icra ve haciz işlemlerinden kurtulacak ve teşviklerden de yararlanabilecektir. Bu kanun da SGK alacakları olmak üzere devletin bazı alacaklarını da yeniden yapılandırmaktadır. Bu borçlara uygulanan gecikme zamları af edilecek yerine ise TUİK verilerine göre hesaplanan enflasyon farkı borcun aslına eklenerek tahsil edilecektir. Uygulanan İdari para cezalarının gecikme cezalarının yanı sıra anaparanın %50’si silinecek. Hangi SGK Alacakları Yeniden Yapılandırma Kapsamında diye merak edenler için bu alacaklar şunlardır.;

Yeniden Yapılandırma Kapsamına Giren SGK Alacakları

Yapılandırma kapsamına giren SGK alacakları

1) Sigorta Primi,

2) Emekli Keseneği

3) Sosyal Güvenlik Destek Primi

4) Ödenmesi İmkânı Ortadan Kalkmış İsteğe Bağlı Sigorta Primi ve Toplu Sigorta Primi

5) SGK Tarafından Takip Edilen Damga Vergisi

6) Özel İşletim Vergisi ve Eğitime Katkı Payı

7) Genel Sağlık Sigortası Primi Asılları ve Gecikme Cezaları ile Gecikme Zammı

8) Yaşlılık Aylığı, Emekli Aylığı ve Malul Aylığı bağlandıktan sonra kendi işinde çalışması nedeniyle sosyal güvenlik deste primi ödemesi gerekenler

9) 2016 Yılı Şubat Ayı ve önceki aylara ait ödenmeye destek primleri asılları ile gecikme zammı ve gecikme cezası uygulananlar

Yeniden Yapılandırma Kapsamına Giren Alacakların Başvuru Zamanı

Kanun kapsamına giren borçlarını peşin ya da taksitle ödemek isteyenler 31 Ekim 2016 tarihine kadar başvurmuş olmaları gerekmektedir. Borcunu peşin ya da taksitle ödemek isteyenler ilk taksitlerini 02 Ocak 2017 tarihine kadar yatırmış olmaları gerekir.

Yeniden Yapılandırma Kapsamına Giren Alacakların Taksit İmkânları

Yapılandırma kapsamına SGK’ya borcu olanlar borcunun tamamını peşin olarak ödemesi durumunda anaparaya eklenen enflasyon farkının yarısı alınmayacaktır. Borcun tamamının peşin ödenmesinin yanı sıra iki aylık dönemler halinde ödeme yapılabilmektedir. Ayrıca 6 taksit ( 12 Ay ), 9 taksit (18 ay ), 12 taksit (24 ay), 18 taksit ( 36 ay ) vade ile ödeme yapılabilmektedir.

Yeniden Yapılandırmaya Başvur Zamanı

Yeniden yapılandırma yapmak isteyen mükelleflerden borcunu peşin ya da taksitle ödemek isteyenler 31 Ekim 2016 tarihine kadar başvuru yapabilecekler ve ilk taksir ödemesini de 02 Ocak 2017 tarihine kadar yapabileceklerdir.

Yapılandırma Hangi Durumlarda Kaybedilecektir

SGK Borcunu yapılandıran mükellef yapılandırma taksitlerinden ilk ikisini yapılandırma taksit süresi içerisinde ödememesi ve yapılandırma taksitlendirme süresi içerisinde cari ay prim borçlarını bir takvim yılı içerisinde ikiden fazlasını ödememesi veya eksik ödemesi durumunda yapmış olduğu bütün yapılandırma haklarını kaybedecektir.


ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Copyright ©2019