SGK Sorgular

SGK Yeşil Kart Sorgulaması (Avantajları, Yenileme)

04.07.2018
174
SGK Yeşil Kart Sorgulaması (Avantajları, Yenileme)

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumunun güvencesi altında olmayan ve sağlık hizmetleri giderlerini karşılayamayacak durumda olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bu sağlık harcamalarının 3816 sayılı “Ödeme Gücü  Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun” ile devlet tarafından karşılanmasını sağlayan uygulamaya kısaca yeşil kart denilmektedir. Daha önce Yeşil Kart Bilgi Sistemi tarafından bilgi sahibi olunan sistemin kapatılarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na devredilmesi tek bir çatıda toplanmayı kolaylaştırmıştır.

Yeşil Kart alabilmek için hak sahibi kişide; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, ikametgâhının Türkiye sınırları içinde bulunması, hiçbir şekilde sosyal güvenlik güvencesinin bulunmaması ve aile içindeki kişi başına düşen gelir payının aylık tutarının 4857 sayılı İş Kanununa göre belirlenen brüt asgari ücretin 1/3 ünden az olması şartı aranmaktadır.

Yeşil Kartın Avantajları Nelerdir?

 Yeşil kart sahibi olan vatandaş, herhangi bir hastalık durumunda Sağlık Bakanlığı, belediyeler, üniversiteler ile diğer resmi sağlık kurumlarının birinci derece sağlık noktalarına direkt, ikinci derece sağlık noktalarına birinci derece sağlık noktalarından sevkle veya direkt, üçüncü derece sağlık noktalarına birinci veya ikinci derece sağlık noktalarından sevkle veya direkt başvurma şartıyla;

  • Yatarak tedavilerini,
  • Ayakta tedavilerini,
  • İlaç giderlerini,
  • Renkli veya renksiz gözlük camları ve çerçevelerini,
  • Ayakta tedavi kapsamında yapılacak muayene, tetkik, tahlil ve pansumanlarını,
  • Diş çekimi, diş protezi, dolgu ve kanal tedavilerini ücretsiz olarak yaptırabilmektedirler.

Söz konusu tedavi hizmetleri, yurt içindeki hastane ve sağlık kurumlarını kapsar.

Yeşil Kartın Kaldırılması

Dönemin başbakanı tarafından 1 Ocak 2012’de Yeşil kart uygulamasına son verilmesi kararı alınmış ve o zamana kadar en önemli sosyal yardımlardan sayılan yeşil kart uygulaması artık tarih olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan tüm vatandaşları; sosyal yardım kapsamına alma amacıyla uygulamaya konulan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, yürürlüğe girdiği 01.10.2008 tarihinde, mevcut SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı sigortalılarını; 15.01.2010 tarihi itibariyle de kamu çalışanlarını kapsamına almıştır.

Yeşil kart alan vatandaşların tüm veri bilgileri, aynı şekilde SGK veri tabanına aktarılmıştır. Böylelikle 01.01.2012 tarihi itibariyle Genel Sağlık Sigortası olan ve yeşil kart alan vatandaşların; yeşil kart vizeleri doluncaya kadar herhangi bir işlem yapmalarına gerek olmaksızın yeşil kart sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam etmeleri sağlanmıştır. Vizeleri dolması halinde, bir ay içinde ikametgâhının bağlı bulunduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına gelir testi yaptırmak için müracaat edeceklerdir. Vakıf tarafından yapılan gelir testi sonucu, Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilecektir. Gelir testi sonucuna göre kişilerin ödemekle yükümlü olduğu GSS priminin belirlenmesine karar verilmiştir.

Arama Terimleri: YEŞİL KART AVANTAJLARI


ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.


Copyright ©2019