SGK Sorgular

Vergi Cezalarında Uzlaşma (Yolları, Yöntemleri)

19.07.2018
68
Vergi Cezalarında Uzlaşma (Yolları, Yöntemleri)

Vergi cezalarında uzlaşma için idari çözüm odaklı bir yol olarak kabul edilen uzlaşma vergi ve cezalarında iki türde kullanılmaktadır.

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma

Yargıya intikal edilmeden önce yapılan tarhiyat, vergi idaresi, alınacak vergi ve ceza konularında yapılan uzlaşmada bazı haklardan vazgeçilmesi olarak anlatılabilir.

Tarhiyat Sonrası Uzlaşma

Yargıya intikal edilmiş bir vergi cezasının sonrasında çözümü için başvurulan bir anlaşma yoludur. Ancak bu süreç, ceza kesilmesinden 30 iş gücü içinde tamamlanmalıdır.

Uzlaşma Görüşmesi Nasıl Gerçekleşir?

Uzlaşma belirlenen gün ve saat içerisinde Uzlaşma Komisyonu ve mükellefin katılımı ile olur. İki taraf da ele alınan konuyu tartışır ve komisyonun nihai kararı bir tutanağa yazılır. Mükellef ve diğer üyelerin imzaları ile bu tutanak, mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir. Sonuçlanan uzlaşma ile istenilen vergi, resmi harçlar, fon payları ile hesaplanan faiz miktarları 18 ayda 18’e bölünen taksitler ile ödenmelidir. Bu ödeme zamanını kapsayan 18 ay boyunca da mükellefler, uzlaşmanın sonucu olarak bir faiz veya gecikme zammı ile karşılaşmayacaklardır. Ve aynı zamanda indirimli ve kolay ödeme sistemlerinden de yararlanabileceklerdir. Mükellefin uzlaşma olanağını kullanması onun lehine gelişen bir süreç olacaktır.

Hangi Vergi ve Cezalar Uzlaşma Hükümlerini Kapsar?

Matrah ve matrah farklar üzerinden vergi, resim, harçlar ile ilgili ziyaı cezaları, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları, kaçakçılık suçları ile ilgili cezalar ile kaçakçılık dışındaki vergi ziyaına sebep olan cezalar uzlaşma yolunda çözülebilir kapsamına girmektedir. Ancak bazı özel usulsüzlük cezaları uzlaşma konularına girmez. Bunun sebebi, mükellefin tarhiyat öncesi  uzlaşma isteğinde bulunmaması ve zamanaşıımından dolağı talebin geç kalınması olarak açıklanabilir. Özel usulsüzlük cezalarının ödenmemesi halinde gecikme faizi hesaplanmadığından dolayı bu tür cezalar için vergi mahkelemeleri daha fazla talep edilmektedir. İdare ve mükellefin lehine bir karar olması için bazı kanunlarda özellikle vergi yasalarında değişikliklere ihtiyaç vardır.

Uzlaşma İndirim Oranları Hakkında

Ceza uzlaşmalarında nereyse cezanın tümünün kaldırılması mümkün iken, vergi uzlaşmalarında belirli bir yüzdelik hesaplamasına göre indirim yapılmaktadır. İncelenen dosyalara göre %5-10 arasında indirim yapıldığı gibi, mükellefin haklı olması halindeki uzlaşmalarda bu indirim payı %50 olabilmektedir.

Uzlaşmanın Temin Edilememesi veya Uzlaşmaya Varılamaması

Uzlaşmanın temin edilememesi halinde mükellef talep ettiği için vergi konusunda yargı yoluna başvurulma hakkı vardır. Uzlaşmanın sonuçlanmadığına dair bir tutanak sonuç olarak yazılır. Mükellef dava açma hakkının süresini sonuna kadar teklif verilen vergi ve cezayı kabul ettiğine dair yazılı bildirmesi halinde uzlaşma sağlanmış olur.


ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.


Copyright ©2019