SGK Sorgular

Vergi Matrahı Ne Demek? (Tarhı, Tebliği)

18.07.2018
61
Vergi Matrahı Ne Demek? (Tarhı, Tebliği)

Vergi hesaplanırken alınan değer ve miktar kısmına matrah denir. Ve böylelikle de matrahın vergi sistemi üzerinde hesaplanmış haline de vergi matrahı denmektedir. Vergi matrahları iki çeşit olarak, usulleriyle birlikte adlandırılır. Bunlardan birisi ekonomik unsurları ve değerleri ele alan bu alanda hesaplamalar yapan, değer esaslı matrah ve diğeri de, parasal değeri düşük olan vergi konularını ele alan matrah çeşididir. Kişinin tam bir yıl içerisinde toplam vergi matrahı arttıkça, gelir verigisi kesintisi de aynı artışa oranla ilgili olunan yıl içinde T.C Bakanlar Kurulu tarafından açıklanan bazı belgeler ve istatistiksel araştırmalar doğrultusunda artmış olacaktır.

Vergi Tarifesi Nedir?

Vergi matrahına uygulanan ölçülere verilen isim vergi tarifesidir. Verginin temel taşlarından birini oluşturan vergi tarifesi, matrah biriminden alınacak verginin rakam olarak saptamaktadır. Ve yine aynı değerde ekonomik ve teknik değerlere göre hedef alınan matraha belirli oranlar uygulanır.

Verginin Tarhı Ne Demektir?

Verginin tarhı, kanunlarda gösterilern matrah ve oranların değerlerine göre hesaplanarak belirlenmesi olarak adlandırılmaktadır. Bu görev ülkemizde verdi dairelerince yapılmaktadır. Tarh işlemi vergilere göre değişiklikler gösterir. Bu değişiklikler şunlardır:

  • Beyannameye dayanan tarh
  • Götürü matrahlar üzerinde tarh
  • İkmalen vergi tarhı
  • Re’sen vergi tarhı
  • İdarece vergi tarhı
  • Hataların düzeltilmesi yoluyla tarh

Verginin Tebliği Nedir? Nasıl Yapılır?

Vergilendirmeyi ifade eden tüm hükümlerde ilgili makamlarca yazı ile mükkellefe bilgilendirme yapılmasıdır. Vergilendirme eğer hüküm sayılacaksa vergileme ile ilgili belgelerin süresi içinde,usule göre mükelleflere bildirilmelidir. Tebliğinnet bir şekilde yazı ile bildirilmesi kanunda bildirilmiştir. Tahakkuk fişleri dışında kalan tüm belgeler tebliğ edilebilmeli hükmündedir. Tebliği yapılacak olan belgeler genellikle ceza ihbarları, tutanaklar, vergi ödeme fişleridir.

Verginin tebliği kanunda öngörülen kişilere yapılmaktadır ve bu kişiler de, tüzel kişilikler, başkan, müdür veya yardımcıları veya bunları idare eden temsilcileridir. Adresleri bilinen kişilere tebligat posta yoluyla yapılmakla birlikte bilinen adrese bir memur aracılığı ile elden de teslim edilebilir. Adresin hiç bilinmemesi halinde ilan yoluyla tebligat yapılmaktadır. İlan mükellefin bulunduğu bölgedeki vergi dairesine bağlı olduğu herhangi yakın bir gazetede yayınlanmaktadır.

Tarh ve verginin ödenmesi gerekilen safhaya gelmesine ve vergi borcunun kesinleşmesi adı altında bahsedilen durumlara verginin tahakkuku denmektedir. Bu tahakkuk durumunda, tahsil edilen vergilerden önce vergi alacaklısı olan kamu kurum ve kuruluşlarının bu alacağı hak edilmiş olan işleme tabi tutmasıdır. Fakat bu durumdaki tahakkuk, bu verginin kesinleştirilmiş olacağını göstermemektedir. Verginin kesinleşmesi hakkında bilgilendirilmek isteyen mükellefler bu vergi borcuna karşı çıkma hakkına sahiptir.


ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.


Copyright ©2019